Contact

PHONE:
+421 908 579 289
EMAIL:
INFO@JANFRANCAK.COM

Search

Alžbeta Eppingerová
  -    -  Alžbeta Eppingerová

Alžbeta Eppingerová

Alžbeta Eppingerová – Matka Alfonza Mária  (1814 − 1867).

Životným poslaním sa pre ňu stalo zmierňovať telesnú aj duševnú biedu ľudí praktizovaním skutkov milosrdenstva, dať človeku pocítiť ako veľmi ho Boh miluje. Založila spoločenstvo – Kongregáciu dcér Božského Vykupiteľa. V súčasnosti pôsobia vo svete tri kongregácie, ktoré pochádzajú z jej založenia a šíria charizmu, ktorú zanechala Alfonza Mária.

Date: