Contact

PHONE:
+421 908 579 289
EMAIL:
INFO@JANFRANCAK.COM

Search

Sochárske umenie je hra s hmotou v priestore.

Figurálne, portrétne sochárstvo je vždy aktuálna disciplína. Vo figurálnom sochárstve autor invenčne zviditeľňuje nielen vonkajší ale aj vnútorný, neviditeľný svet portrétovaného. Vytvára v hmote osobnosť človeka a zároveň v nej zanecháva svoje stopy, stopy tvorcu. Pre mňa radosť v sochárstve začína, kde končí otrocké napodobňovanie reality a začína autonómna tvorba novej, dosiaľ nepoznanej.

Ján Frančák 


Štúdium

2011 – 2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení,

Katedra sochárstva. Doktorandské štúdium – ArtD.
2012 – 2013 Akadémia výtvarných umení v Prahe (Ateliér figurálneho sochárstva a medaile)
2005 – 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici, (Ateliér figurálneho prejavu) Magisterské štúdium – Mgr. art.
2001 – 2005 Stredná priemyselná škola v Spišskej Novej Vsi, odbor kameňosochárstvo

Výstavy

2022:  QUO VADIS, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
2021:  Festival umenia Konverzia, Dubnica nad Váhom
2019:  Autorská realizácia objektu pre priestor EQO Spišský Hrhov EQO (priestor interaktívnej kultúry)
2017:  Katedra sochárstva z priestorovej tvorby FVU AU v BB, PRIESTOR V PROSTORU, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí, ČR
2016:  Resculpture, Galéria Statua v Bratislave
2015: „MY A ONI“, Galéria mesta Levoča, video ukážka z výstavy,
2015:  Iba socha/Tylko rzeźba, Akadémia umení vo Wroclawi, Poľsko
2015:  Fine ArtD. 3., Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
2014:  Trenčín 2014, Výber zo súčasného slovenského komorného sochárstva,
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

 

 

 

2014:  Banskobystrický štuk, Pisztoryho palác, Bratislava
2014:   Kolektívna otváracia výstava, Galéria mesta Levoča
2014:  Mladé kone IV. (výstava svetelného umenia), Koniareň, Trebišov
2013: Mladé kone II. (výstava mladých slovenských sochárov), Koniareň, Trebišov
2013:  MIX blood, Východoslovenská galéria, Košice
2012:  Lýdia Kratina Sokol a Koloman, Galéria Petra Michala Bohúňa –
Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
2012:  Figurama , Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta multimediálnych komunikácií,
Zlín, ČR
2012:  Figurama , Ústav umenia a designu, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, ČR
2012:  4views (4 pohľady), Galéria Fx, Akadémia umení v Banskej Bystrici
2012:  Figurama, Letisko Praha – Ruzyň, Terminál 2, Praha, ČR
2012:  Figurama, Fakulta architektúry ČVUT, Praha, ČR
2007:  Talenty – 6. trienále poslucháčov výtvarných škôl, Záhorská galéria, Senica