Sochársky portrét

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak
socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Prorok I., 2015

Portrét Proroka I. je nadživotný portrét v transparentnom epoxide s gravírovaným pozláteným hebrejským textom. Ide o koncept symbolického zobrazenia špecifického charakteru biblických prorokov všeobecne. Stretnutie s prorokom je zároveň stretnutím so zákonom – slovom. Divák, ktorý stojí pred portrétom, stretáva „duchovnú“ autoritu a v jeho tvári číta konkrétne odkazy na prorocké texty.

Mère Alphonse Marie, 2017

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak
socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Ján Turek, 2010

Ján Turek, narodený 19.6.1923 v Toryskách. V roku 1944 narukoval do Podolínca. 2. septembra 1944 počas Slovenského národného povstania obkľúčili kasárne nemeckí vojaci. Slovenských vojakov, medzi ktorými bol, odzbrojili a odviedli do medzinárodného lágru Hannover v Nemecku. Neskôr bol prevezený do Munster Lágru a späť do Bratislavy, odkiaľ sa mu v januári 1945 podarilo utiecť. Vyštudoval Lesnícku školu na Sigorde. Pracoval ako lesník v Mestských lesoch Levoča a neskôr vo Vojenských lesoch Kežmarok. Je precíznym včelárom a mojím dedom.

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Koloman Sokol, Hľadanie dobra, 2009

Významného slovenského umelca K. Sokola zobrazujem ako figúru pozerajúcu cez rám obrazu. Chcem poukázať na jeho špecifický pohľad na svet, dielo a zároveň cez dielo na svet. Rám ako filter dotváraný jeho predstavami. Rámovanie môže pripomínať Sokolove vytvorenie si vlastného sveta Kaburaby, stránenie sa zlého a vlastné rámcovanie bytia. Zobrazujem ho pri pohľade na nebo – do výšin, kde vidí svoju pravdu, spravodlivosť, zmysel života. Sochu Kolomana Sokola som vytvoril podobným prístupom, akým on sám pristupoval k tvorbe. Nechcel som stavať na realistickom zobrazení ani na podobe, ale zobraziť akýsi odraz jeho vnútra, života a tvorby.

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak
socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak
socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Koloman Sokol, 2009

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak
socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Prorok, 2015

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Moje korene?, 2007

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Lída Samoylenko, 2013