Sochárske práce

„Adam, kde si?"

„Adam, kde si?"

Prorok I.

Nadživotný portrét v transparentnom epoxide s gravírovaným pozláteným hebrejským textom. Ide o koncept symbolického zobrazenia špecifického charakteru biblických prorokov všeobecne. Stretnutie s prorokom je zároveň stretnutím so zákonom – slovom. Divák, ktorý stojí pred portrétom, stretáva „duchovnú“ autoritu a v jeho tvári číta konkrétne odkazy na prorocké texty.

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak
socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Prorok I.

Nadživotný portrét v transparentnom epoxide s gravírovaným pozláteným hebrejským textom. Ide o koncept symbolického zobrazenia špecifického charakteru biblických prorokov všeobecne. Stretnutie s prorokom je zároveň stretnutím so zákonom – slovom. Divák, ktorý stojí pred portrétom, stretáva „duchovnú“ autoritu a v jeho tvári číta konkrétne odkazy na prorocké texty.

Nový Adam

Etymologický „Adamah“ המדא „človek z hliny“ sa stal pre mňa inšpiráciou v tejto figurálnej kompozícii. Mojím cieľom bolo vyjadriť modelovanou sochou biblický príbeh o Adamovi – človekovi iba na základe reči tela a gest. Neprezentujem ho ako padlého v dôsledku hriechu, ale ako obnoveného vierou v Ježiša Krista. Zobrazujem muža, ktorý urobil krok vo viere, zažil oslobodenie a obnovenie.

Toooman

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak
socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Ján Turek

Ján Turek, narodený 19.6.1923 v Toryskách. V roku 1944 narukoval do Podolínca. 2. septembra 1944 počas Slovenského národného povstania obkľúčili kasárne nemeckí vojaci. Slovenských vojakov, medzi ktorými bol, odzbrojili a odviedli do medzinárodného lágru Hannover v Nemecku. Neskôr bol prevezený do Munster Lágru a späť do Bratislavy, odkiaľ sa mu v januári 1945 podarilo utiecť. Vyštudoval Lesnícku školu na Sigorde. Pracoval ako lesník v Mestských lesoch Levoča a neskôr vo Vojenských lesoch Kežmarok. Je precíznym včelárom a mojím dedom.

Melancholia by Jan Francak

Melanchólia

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Koloman Sokol, Hľadanie dobra

Významného slovenského umelca K. Sokola zobrazujem ako figúru pozerajúcu cez rám obrazu. Chcem poukázať na jeho špecifický pohľad na svet, dielo a zároveň cez dielo na svet. Rám ako filter dotváraný jeho predstavami. Rámovanie môže pripomínať Sokolove vytvorenie si vlastného sveta Kaburaby, stránenie sa zlého a vlastné rámcovanie bytia. Zobrazujem ho pri pohľade na nebo – do výšin, kde vidí svoju pravdu, spravodlivosť, zmysel života. Sochu Kolomana Sokola som vytvoril podobným prístupom, akým on sám pristupoval k tvorbe. Nechcel som stavať na realistickom zobrazení ani na podobe, ale zobraziť akýsi odraz jeho vnútra, života a tvorby.

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak
socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak
socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Koloman Sokol

Prorok vo svetle

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak

Prorok II.

Anna K.

Alfonza Mária Eppingerová

Portrét starého muža

Ján Snopko

Portrét muža

Moje korene?

V obraze