Sochárstvo

Sochárske umenie je hra s hmotou v priestore.

Myslím, že radosť v sochárstve začína tam, kde končí otrocké napodobňovanie reality a začína tvorba novej, dosiaľ nepoznanej. Hotová socha predstavuje mnohokrát len malú špičku ľadovca pod ktorou sa skrýva veľká kopa študijného a prípravného času.
Počas tvorby figurálnej sochy, autor kreslí v priestore stovky až tisíce kresieb. Postupne sa tak dostáva k vytúženému cieľu.

„V sochárskej tvorbe Mgr. art. Jána Frančáka, ArtD. dominuje záujem o figúru, s osobitým zanietením pre tému portrétu. Realistický prístup v zobrazení nesie v sebe výraznú sondu psychologického hľadiska portrétovaného. Svojím spracovaním tak autor vytvára dialektiku vzťahu klasického modelačného prístupu a hľadania nových výpovedných rovín aplikovaním súčasných technologických a rôznych materiálových možností. Určitá poloha hravosti a nadsádzky sa odzrkadľuje v tvorbe reflektujúcej spoločenskú klímu ako aj vnútorné, intímne prežívanie autora. Objekty vytvára prostredníctvom stratégie ready-made, privlastnenia skutočnosti, či len sňatia stopy reálií, ako nositeľov nových súvislostí svojbytnej výpovednej hodnoty.“

sochárka: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD. 2015


Štúdium

2011 – 2015 Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici,
Katedra sochárstva. Doktorandské štúdium voľného umenia - ArtD.
(školiteľ doc. Peter Gáspár, akad. soch. )
2012 – 2013 Akadémia výtvarných umení v Prahe (ateliér figurálneho sochárstva
a medaile, prof. Jan Hendrych, akad. soch.)
2005 – 2011 Fakulta výtvarných umení AU v Banskej Bystrici, Katedra sochárstva
(doc. Peter Gáspár, akad. soch.) – Mgr. art.
2009 – 2011 Ateliér figurálneho prejavu (prof. Jan Hendrych, akad. soch. a
prof. Márius Kotrba, akad. soch. )
2001 – 2005 Stredná priemyselná škola v Spišskej Novej Vsi, odbor kameňosochárstvo
(Imrich Svitana, akad. soch., Marian Hennel, akad. mal.)

Výstavy

2022  QUO VADIS, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
2021  Festival umenia Konverzia, Dubnica nad Váhom
2019  Autorská realizácia objektu pre priestor EQO Spišský Hrhov EQO (priestor interaktívnej kultúry)
2017  Katedra sochárstva s priestorovej tvorby FVU AU v BB, PRIESTOR V PROSTORU, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí, ČR
2016  Resculpture, Galéria Statua v Bratislave
2015 „MY A ONI", Galéria mesta Levoča, video ukážka z výstavy,
2015  Iba socha/Tylko rzeźba, Akadémia umení vo Wroclawi, Poľsko
2015  Fine ArtD. 3., Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
2014  Trenčín 2014, Výber zo súčasného slovenského komorného sochárstva,
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
2014  Banskobystrický štuk, Pisztoryho palác, Bratislava
2014   Kolektívna otváracia výstava, Galéria mesta Levoča
2014  Mladé kone IV. (výstava svetelného umenia), Koniareň, Trebišov
2013 Mladé kone II. (výstava mladých slovenských sochárov), Koniareň, Trebišov
2013  MIX blood, Východoslovenská galéria, Košice
2012  Lýdia Kratina Sokol a Koloman, Galéria Petra Michala Bohúňa –
Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
2012  Figurama , Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta multimediálnych komunikácií,
Zlín, ČR
2012  Figurama , Ústav umenia a designu, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, ČR
2012  4views (4 pohľady), Galéria Fx, Akadémia umení v Banskej Bystrici
2012  Figurama, Letisko Praha – Ruzyň, Terminál 2, Praha, ČR
2012  Figurama, Fakulta architektúry ČVUT, Praha, ČR
2007  Talenty – 6. trienále poslucháčov výtvarných škôl, Záhorská galéria, Senica

Oblasti tvorby
Figurálne sochárstvo, portrét, objekt, reliéf

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak