Ján Frančák – sochár

je sochár narodený v  Levoči. Svojej práci sa venuje od roku 2001. Profesionálne sa ako sochár zameriava prevažne na klasické sochárske žánre ako portrét a figúru.

K jeho tvorbe

Alena Vrbanová, teoretička umenia

Ján Frančák je v kontexte svojej ranej tvorby predovšetkým sochár - figuralista a výnimočný, expresívne orientovaný portrétista. Vo svojej tvorbe usiluje vyjadriť súčasné chápanie archetypu človeka, jeho vnútornej sily i slabosti či zraniteľnosti s dôrazom na spirituálny rozmer bytia.